نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. رویکردی مبتنی بر میدان تصادفی شرطی برای ادغام ویژگی‌ها در تشخیص برجستگی

دوره 8، شماره 1، بهار 1400، صفحه 81-89

محمد شوریابی؛ محمدجواد فدایی اسلام