نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. حاشیه نویسی خودکار تصاویر مبتنی بر خوشه بندی دو‌سطحی بصری و معنایی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 57-74

سمانه بهرامی؛ محمد صنیعی آباده