نویسنده = ���������� ����������������
تعداد مقالات: 1
1. رمزنگاری جدید تصاویر خاکستری بر اساس استاندارد رمزنگاری پیشرفته و دنباله DNA

دوره 8، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 57-71

امیرحسین رزمی؛ کوروش منوچهری؛ علیرضا هدایتی