نویسنده = دانایی، سمیرا
تعداد مقالات: 1
1. تشخیص هویت با استفاده از ویژگی‌های محلی و ساختاری رگ‌های شبکیه چشم

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 149-159

سمیرا دانایی؛ عبدالحسین فتحی