نویسنده = ���������� �������� ������������ ������
تعداد مقالات: 1
1. مروری جامع بر پردازش تصاویر آندوسکوپی: روش‌ها، کاربردهای کلینیکی، مزایا و معایب

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 71-91

عباس بی نیاز؛ رضا آقایی زاده ظروفی