نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. ترکیب شبکه عصبی موبایل‌نت با الگوهای دودویی محلی برای تولید گزارش رادیولوژی تصاویر سی‌تی‌اسکن کبد

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 105-117

سمیرا لویمی؛ میرحسین دزفولیان؛ محرم منصوری زاده