نویسنده = ������������ ���������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. ترکیب شبکه عصبی موبایل‌نت با الگوهای دودویی محلی برای تولید گزارش رادیولوژی تصاویر سی‌تی‌اسکن کبد

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 105-117

سمیرا لویمی؛ میرحسین دزفولیان؛ محرم منصوری زاده


2. روشی ترکیبی و نیمه نظارتی مبتنی بر گراف برای برچسب‌زنی خودکار تصاویر

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 79-88

مجتبی کردآبادی؛ محرم منصوری زاده؛ حسن ختن لو