نویسنده = جمالیزاده، احد
تعداد مقالات: 1
1. مروری جامع بر روش های کاهش نویز تصاویر دیجیتال در حوزه تبدیل با استفاده از مدلهای آماری و مقایسه آنها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1399

منصوره صعیدزرندی؛ حسین نظام آبادی پور؛ سعید سریزدی؛ احد جمالیزاده