نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. یک معماری شبکه عصبی عمیق مشترک با ویژگی‌های صریح برای بازشناسی امضاء

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 57-69

مهدی جم پور؛ ملیحه جاویدی