نویسنده = صالحی، پگاه
تعداد مقالات: 1
1. نرمال‌سازی رنگ تصاویر بافت‌آسیب‌شناسی با استفاده از شبکه‌های مولد تخاصمی شرطی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آبان 1399

پگاه صالحی؛ عبداله چاله چاله