نویسنده = �������������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. تعیین درجه اعتبار مفاصل و تخمین موقعیت مفاصل از دست رفته در داده‌های اسکلتی سنسور کینکت برای بهبود تشخیص ناهنجاری‌های اسکلتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1400

عطیه السادات میرمعینی؛ حسن ختن لو؛ وحید پورامین؛ الهام علیقارداش