نویسنده = حمید حسن پور
تعداد مقالات: 5
1. بهبود شبکه عمیق R-FCN در آشکارسازی و برچسب‎زنی اشیاء

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آذر 1397

علی قنبری سرخی؛ حمید حسن پور؛ منصور فاتح


2. دسته‌بندی نوع تاری تصویر در تاری‌های سراسری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 فروردین 1398

الهه علی پور؛ حمید حسن پور؛ منصور فاتح


3. افزایش تفکیک پذیری تک تصویری با یادگیری از نواحی سگمنت شده تصویر ورودی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1398

ملیحه حبیبی؛ علیرضا احمدی فرد؛ حمید حسن پور


4. شناسایی نوع و مدل وسیله نقلیه با استخراج خودکار بخش‌های مشترک

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 29-39

محسن بیگلری؛ علی سلیمانی؛ حمید حسن پور


5. بهبود عملکرد کدگذار پیشگو با تغییر چیدمان تصویر به کمک الگوریتم ژنتیک

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 39-49

سکینه اسدی امیری؛ حمید حسن‎پور