نویسنده = حمید حسن پور
تعداد مقالات: 5
1. افزایش تفکیک پذیری تک تصویری با یادگیری از نواحی سگمنت شده تصویر ورودی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1398

ملیحه حبیبی؛ علیرضا احمدی فرد؛ حمید حسن پور


2. بهبود شبکه عمیق R-FCN در آشکارسازی و برچسب‎زنی اشیاء

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 43-59

علی قنبری سرخی؛ حمید حسن پور؛ منصور فاتح


3. دسته‌بندی نوع تاری تصویر در تاری‌های سراسری

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 105-118

الهه علی پور؛ حمید حسن پور؛ منصور فاتح


4. شناسایی نوع و مدل وسیله نقلیه با استخراج خودکار بخش‌های مشترک

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 29-39

محسن بیگلری؛ علی سلیمانی؛ حمید حسن پور


5. بهبود عملکرد کدگذار پیشگو با تغییر چیدمان تصویر به کمک الگوریتم ژنتیک

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 39-49

سکینه اسدی امیری؛ حمید حسن‎پور