نویسنده = �������� ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. بهبود عملکرد کدگذار پیشگو با تغییر چیدمان تصویر به کمک الگوریتم ژنتیک

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 39-49

سکینه اسدی امیری؛ حمید حسن‎پور