نویسنده = �������� �������������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. مروری بر مجموعه داده ها، الگوریتم های طبقه بندی داده ها و سیستم های تشخیص خودکار اختلالات روانی در آزمون های ترسیمی روانشناسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1400

مریم فتحی احمدسرائی؛ اعظم باستان فرد؛ امینه امینی