نویسنده = وجیهه سادات وطن پور
بهبود تشخیص خودکار توده های خوش خیم و بدخیم در تصاویر فراصوت پستان با استفاده از یک روش قطعه بندی بهینه

دوره 9، شماره 4، دی 1401، صفحه 79-91

وجیهه سادات وطن پور؛ سید محمود سخایی؛ یاسر بالغی؛ الهام سادات بنی مصطفوی