نویسنده = فدایی اسلام، محمدجواد
تعداد مقالات: 2
1. هم‌بخش‌بندی با استفاده از روش تجزیه ماتریس ساخت‌یافته دو مرحله‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 فروردین 1399

محمدجواد فدایی اسلام


2. رویکردی مبتنی بر میدان تصادفی شرطی برای ادغام ویژگی‌ها در تشخیص برجستگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1399

محمد شوریابی؛ محمدجواد فدایی اسلام