نویسنده = �������������� ������ ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. آستانه گذاری بهینه چندسطحی تصویر با استفاده از الگوریتم بهینه سازی مبتنی بر یادگیری و تدریس

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 51-62

سید جلال الدین موسوی راد؛ حسین ابراهیم پور کومله