کلیدواژه‌ها = رگرسیون بردار پشتیبان
تعداد مقالات: 2
1. افزایش تفکیک پذیری تک تصویری با یادگیری از نواحی سگمنت شده تصویر ورودی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1398

ملیحه حبیبی؛ علیرضا احمدی فرد؛ حمید حسن پور


2. پیش بینی و کنترل محتوای رطوبت گیاه چمن توسط یک سامانه هوشمند با بکارگیری پردازش تصویر و الگوریتم رگرسیون بردار پشتیبان

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 85-102

مریم نداف زاده؛ سامان آبدانان مهدی زاده؛ محمد رضا صالحی سلمی