کلیدواژه‌ها = پردازش تصویر
رتبه‌بندی و انتخاب فیلتر مناسب کاهش نویز گاوسی با روش تاپسیس

دوره 8، شماره 4، آبان 1400، صفحه 37-50

مهرداد نباهت؛ فرزین مدرس خیابانی؛ نیما جعفری نویمی پور


مروری جامع بر روش های کاهش نویز تصاویر دیجیتال در حوزه تبدیل با استفاده از مدلهای آماری و مقایسه آنها

دوره 8، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 1-23

منصوره صعیدزرندی؛ حسین نظام آبادی پور؛ سعید سریزدی؛ احد جمالیزاده


مروری بر سیستم های کمکی کامپیوتری با هدف شناسایی توده در تصاویر سه بُعدی اولتراسوند خودکار پستان (ABUS)

دوره 5، شماره 2، آذر 1397، صفحه 139-153

احسان اله کوزه گر؛ محسن سریانی؛ حمید بهنام؛ معصومه سلامتی


مقایسه روش های تجزیه مد تجربی و موجک در تشخیص ترک های جوشکاری

دوره 2، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 23-31

عفت یاحقی؛ امیر موافقی؛ نورالدین محمدزاده


ارائه ویژگیهای دیداری جدید در تصویر دستنوشته فارسی برای تشخیص روحیات افراد

دوره 1، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 15-26

یاسر نوروز زاده؛ حسین نظام آبادی پور