کلیدواژه‌ها = استخراج ویژگی
تعداد مقالات: 9
1. ادغام ویژگی‌‌های رنگ و بافت به منظور تشخیص خویشاوندی از روی تصاویر چهره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مهر 1400

فهیمه رمضانخانی؛ مهدی یزدیان دهکردی


3. روشی جدید برای ناحیه بندی تصاویر ماموگرافی دیجیتال و طبقه‏ بندی تومورهای خوش‌خیم و بدخیم در سینه

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 45-55

حمزه حسن نیا؛ مهدی چهل امیرانی؛ مرتضی ولی زاده


4. مروری بر سیستم های برچسب زنی تصاویر

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-17

رویا راد؛ منصور جم زاد


5. حذف افزونگی داده‌های خام از مجموعه داده‌ها، با استفاده از تحلیل مؤلفه‌های اصلی ‌تُنُک

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 19-30

علی اصغر شریفی نجف آبادی؛ فرح ترکمنی آذر


7. ارائه یک روش نوین در طبقه‌بندی انواع گونه‌های پروانه با استفاده از پردازش تصویر

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 29-38

محمد قاسمی شرف؛ منصور اسماعیل پور


8. الگوی انتروپی محلی جهت استخراج ویژگی های تصاویر بافتی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 73-85

محمد حسین شکور؛ فرشاد تاجری پور


9. ارائه ویژگیهای دیداری جدید در تصویر دستنوشته فارسی برای تشخیص روحیات افراد

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 15-26

یاسر نوروز زاده؛ حسین نظام آبادی پور