کلیدواژه‌ها = تشخیص پلاک خودرو
معرفی دادگان ایرپلاک برای بازشناسی پلاک خودروهای ایرانی

دوره 9، شماره 2، تیر 1401، صفحه 81-95

داور گیوکی؛ عذرا دالوند؛ همایون رستگار