کلیدواژه‌ها = تولید طرح چهره
1. تولید طرح چهره از تصویر نمونه با کدگذاری الگوی دودویی محلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اردیبهشت 1398

امیررضا امیرفتحیان؛ حسین ابراهیم نژاد