کلیدواژه‌ها = روش تجزیه تنسور نامنفی (NTF)
تعداد مقالات: 1
1. طبقه بندی تصاویر هایپراسپکترال با استفاده از تجزیه تنسور زیرباند و شبکه عصبی پیچشی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 123-133

سایه میرزایی؛ جواد حق شناس