کلیدواژه‌ها = تجزیه ماتریس
تعداد مقالات: 2
1. رویکردی مبتنی بر میدان تصادفی شرطی برای ادغام ویژگی‌ها در تشخیص برجستگی

دوره 8، شماره 1، بهار 1400، صفحه 81-89

محمد شوریابی؛ محمدجواد فدایی اسلام


2. هم‌بخش‌بندی با استفاده از روش تجزیه ماتریس ساخت‌یافته دو مرحله‌ای

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-11

محمدجواد فدایی اسلام