کلیدواژه‌ها = میدان های عصبی پویا
تعداد مقالات: 1
1. استفاده از میدان های عصبی پویا در یک الگوریم بینایی ماشین به منظور ردگیری همزمان اهداف

دوره 8، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 69-81

شیوا کامکار؛ حمید ابریشمی مقدم؛ رضا لشگری