کلیدواژه‌ها = تبدیل موجک
تعداد مقالات: 5
1. روشی نوین به منظور کاهش نویز لکه‌ای تصاویر رادارهای دهانه ترکیبی در حوزه موجک

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 93-104

مریم امیرمزلقانی؛ علیرضا سلیمی


2. تصدیق برخط امضا با استفاده از ویدئو

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 59-73

بهرام افرا؛ هادی گرایلو


3. مقایسه تحلیلی اثربخشی انواع تبدیل‌های توسعه‌یافته موجک بر شفافیت و مقاومت نشانه‌گذاری تصویر مبتنی بر تجزیه ماتریسی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 71-87

ملیحه مردانپور؛ محمد علی زارع چاهوکی؛ حسین جوانشیری


5. مقایسه روش های تجزیه مد تجربی و موجک در تشخیص ترک های جوشکاری

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 23-31

عفت یاحقی؛ امیر موافقی؛ نورالدین محمدزاده