کلیدواژه‌ها = شبکه‌های عصبی کانولوشنی
تعداد مقالات: 4
3. شناسایی رفتارهای ناهنجار در تصاویر ویدئویی با استفاده از شبکه عصبی کانولوشنی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 65-78

بهنام سبزعلیان؛ حسین مروی؛ علیرضا احمدی فرد


4. مدل‌سازی محاسباتی جداسازی شیء هدف از پس‌زمینه در بازشناسی اشیاء با الهام سیستم بینایی انسان

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-16

فریبا عباسی؛ رضا ابراهیم پور؛ کریم رجایی