دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

2. مروری بر مجموعه داده ها، الگوریتم های طبقه بندی داده ها و سیستم های تشخیص خودکار اختلالات روانی در آزمون های ترسیمی روانشناسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1400

مریم فتحی احمدسرائی؛ اعظم باستان فرد؛ امینه امینی


3. رتبه‌بندی و انتخاب فیلتر مناسب کاهش نویز گاوسی با روش تاپسیس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1400

مهرداد نباهت؛ فرزین مدرس خیابانی؛ نیما جعفری نویمی پور


4. مروری بر روش های یادگیری ژرف در بازشناسی نوری نویسه‌ها با تاکید بر رسم الخط های فارسی، عربی و اردو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 تیر 1400

شیما کاشف؛ حسین نظام آبادی پور؛ الهام شعبانی نیا


5. تعدیل اثر سبک سوژه با استفاده از تابع انتقال سبک در بازشناسی رفتار خودانگیخته چهره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1400

امین محمدیان؛ حسن آقائی نیا؛ فرزاد توحیدخواه


6. تعیین درجه اعتبار مفاصل و تخمین موقعیت مفاصل از دست رفته در داده‌های اسکلتی سنسور کینکت برای بهبود تشخیص ناهنجاری‌های اسکلتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1400

عطیه السادات میرمعینی؛ حسن ختن لو؛ وحید پورامین؛ الهام علیقارداش


7. طراحی و ارزیابی یک شبکه‏ عصبی کپسولی جدید برای طبقه‏بندی نامتوازن تصاویر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1400

حامد جباری؛ نوشین بیگدلی


8. شناسایی کانی های موجود در مقاطع نازک سنگ با استفاده از پردازش تصاویر رنگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1400

شکوفه ساعدی؛ عبداله چاله چاله


9. ترکیب روش منظم‌سازی تُنُک و آسیب مغزی بهینه در کوچک‌سازی یک مدل یادگیری عمیق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1400

محمود امین‌طوسی


10. ارائه روشی مبتنی بر رای‌گیری برای ترکیب خروجی‌های شبکه‌های عمیق جهت آنالیز قالب‌بندی اسناد چاپی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1400

امیررضا فاتح؛ محسن رضوانی؛ علیرضا تجری؛ منصور فاتح


11. ارائه یک روش یادگیری خود - نظارتی عمیق مبتنی بر تبدیل موجک گسسته دو بعدی برای تعمیم دامنه تصاویر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1400

سارا فرهمندی نیا؛ مهدی افتخاری؛ کاوه بهرامن


12. روشی خودکار به‌منظور کالیبراسیون نسبی و زمانی دوربین‌های غیرحرفه‌ای با هدف تولید ویدئوهای سه‌بعدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1400

عطیه گنجعلی؛ علیرضا صفدری نژاد


13. ادغام ویژگی‌‌های رنگ و بافت به منظور تشخیص خویشاوندی از روی تصاویر چهره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مهر 1400

فهیمه رمضانخانی؛ مهدی یزدیان دهکردی


14. شناسایی خودروهای اضطراری مبتنی بر یادگیری عمیق به منظور استفاده در خودروهای بدون راننده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مهر 1400

مریم اسدی؛ عبداله چاله چاله


15. شناسایی اختلال راه رفتن افراد مبتلا به ناتوانی حرکتی مفصل زانو با استفاده از سیستم فازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مهر 1400

اسمعیل خالقی؛ هادی سلطان زاده؛ معصومه قلی زاده


16. طبقه بندی تصاویر بافتی نویزدار با استفاده از شبکه عصبی عمیق و الگوی دودویی محلی کامل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1400

جواد آسلیمی ضامنجانی؛ محمد حسین شکور؛ محسن رحمانی


17. بخش بندی خودکار کبد در تصاویر سی تی مبتنی بر لبه یاب Kirsch، انتقال میانگین و خوشه بندی K-means

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1400

سبحان افروز؛ فرحناز مهنا


18. معرفی دادگان ایرپلاک برای بازشناسی پلاک خودروهای ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1400

داور گیوکی؛ عذرا دالوند؛ همایون رستگار