دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. ارائه رویکرد مستقل از نویسنده مبتنی بر ترکیب ویژگی پارامتریک و الگوی دودویی محلی در سیستم بازشناسی امضای برون‌خط

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1399

مریم هوتی نژاد؛ حمیدرضا غفاری


2. هم‌مرجع سازی دقیق باند به باند تصاویر چند طیفی هوایی بر اساس کاهش خطای عدم انطباق باندها حاصل از جابه‌جایی ارتفاعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1399

محمد حسن پور؛ فرزانه دادرس جوان؛ فرهاد صمدزادگان؛ نیما زرین پنجه


3. ارائه‌ی یک روش نوین در تشخیص دایره در تصاویر دیجیتال توسط الگوریتم ژنتیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1399

ژینا شهیدی زندی؛ علی محمد لطیف


4. استفاده از الگوریتم های فرامکاشفه ای برای بهبود نسبت فشرده سازی و نرخ بازشناسی تصاویر در یک سامانه بازشناسی چهره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1399

فاطمه صالحی؛ محمدشهرام معین


5. جداسازی شی ماهی در تصاویر رنگی زیرآب با فضای رنگی CIE L×a×b

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1399

محمدامین شایگان؛ نساء سریریچی عبودزاده


6. رویکردی مبتنی بر میدان تصادفی شرطی برای ادغام ویژگی‌ها در تشخیص برجستگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1399

محمد شوریابی؛ محمدجواد فدایی اسلام


7. مروری جامع بر روش های کاهش نویز تصاویر دیجیتال در حوزه تبدیل با استفاده از مدلهای آماری و مقایسه آنها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1399

منصوره صعیدزرندی؛ حسین نظام آبادی پور؛ سعید سریزدی؛ احد جمالیزاده


8. نرمال‌سازی رنگ تصاویر بافت‌آسیب‌شناسی با استفاده از شبکه‌های مولد تخاصمی شرطی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آبان 1399

پگاه صالحی؛ عبداله چاله چاله


9. افزایش دقت بازشناسی صحنه‌های طبیعی پویا با استفاده از همبستگی بین نقشه‌های ویژگی در شبکه‌های عصبی پیچشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آبان 1399

صفورا حیدری؛ عباس ابراهیمی مقدم؛ مرتضی خادمی؛ هادی هادی زاده


10. رمزنگاری جدید تصاویر خاکستری بر اساس استاندارد رمزنگاری پیشرفته و دنباله DNA

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آبان 1399

امیرحسین رزمی؛ کوروش منوچهری؛ علیرضا هدایتی


11. طبقه‌بندی تصاویر بازیابی شده با استفاده از الگوریتم SIFT و کدگذاری خطی با قید محلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1399

محسن جابری؛ فرزین یغمایی


12. استخراج عروق خونی از تصاویر ‎MRA‎ توسط الگوریتم رشد ‌ناحیه مبتنی بر یک کشش کنتراست غیرخطی جدید و قاب شرلت‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1399

مهدی میرزافام؛ ناصر آقازاده


13. ارائه یک توصیفگر عمومی مبتنی بر الگوی‌دودویی‌محلی وزندار به منظور بازیابی تصاویرمادون‌قرمز‌

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1399

محمد حسین شکور


15. یک روش کارا برای غربالگری اولیه بیماری گلوکوم بر اساس محاسبه‌ نسبت کاپ به دیسک نوری با استفاده از شبکه‌های عصبی کانولوشنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 بهمن 1399

فاطمه معادی؛ ندا فرجی؛ محمدرضا حسن نژاد بی بالان


16. تشخیص مکان و زاویه گل‏های زعفران در تصویر با استفاده از شبکه‏های همگشتی عمیق

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 22 بهمن 1399

محمدرضا محمدی؛ مهرداد کرمی


17. یادگیری غیرنظارتی ویژگی برای ارزیابی کیفیت کور تصاویر فراتفکیک‌پذیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 فروردین 1400

مریم کریمی؛ منصور نجاتی


18. استفاده از میدان های عصبی پویا در یک الگوریم بینایی ماشین به منظور ردگیری همزمان اهداف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1400

شیوا کامکار؛ حمید ابرریشمی مقدم؛ رضا لشگری