دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. هم‌بخش‌بندی با استفاده از روش تجزیه ماتریس ساخت‌یافته دو مرحله‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 فروردین 1399

محمدجواد فدایی اسلام


2. تشخیص خرابی در قطعات فلزی از طریق تصاویر C-scan حاصل از حسگر AMR با استفاده از روش مبتنی بر یادگیری عمیق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1399

سعید رمضانی؛ رضا حسن زاده


3. شناسایی شماره پلاک خودرو بر اساس یادگیری عمیق با نظارت ضعیف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1399

محمدرضا محمدی


4. بهبود کنتراست تصاویر ماموگرام با حفظ شکل ضایعه مبتنی بر تنظیم وفقی ضرایب فیلتر چندجمله ای غیرخطی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1399

ویدا حسن زاده؛ مهدی ازوجی


5. روشی جدید برای ناحیه بندی تصاویر ماموگرافی دیجیتال و طبقه‏بندی تومورهای خوش‌خیم و بدخیم در سینه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 خرداد 1399

حمزه حسن نیا؛ مهدی چهل امیرانی؛ مرتضی ولی زاده


6. یک معماری شبکه عصبی عمیق مشترک با ویژگی‌های صریح برای بازشناسی امضاء

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 خرداد 1399

مهدی جم پور؛ ملیحه جاویدی


7. مروری جامع بر پردازش تصاویر آندوسکوپی: روش‌ها، کاربردهای کلینیکی، مزایا و معایب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1399

عباس بی نیاز؛ رضا آقایی زاده ظروفی


8. روشی نوین به منظور کاهش نویز لکه‌ای تصاویر رادارهای دهانه ترکیبی در حوزه موجک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1399

مریم امیرمزلقانی؛ علیرضا سلیمی


9. ترکیب شبکه عصبی موبایل‌نت با الگوهای دودویی محلی برای تولید گزارش رادیولوژی تصاویر سی‌تی‌اسکن کبد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مرداد 1399

سمیرا لویمی؛ میرحسین دزفولیان؛ محرم منصوری زاده


10. بررسی روش های قطعه بندی لایه های قرنیه در تصاویر توموگرافی انسجام نوری (OCT) و تعیین ضخامت لایه ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مرداد 1399

سمانه ایلانی؛ نرگس طباطبائی مشهدی؛ قاسم صادقی بجستانی؛ بهزاد برازنده


11. بررسی محیط کشت ریزجلبک‌های بیودیزلی با استفاده از ماشین بینایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1399

سینا لبافی؛ علیرضا زاهدی


12. تشخیص هویت با استفاده از ویژگی‌های محلی و ساختاری رگ‌های شبکیه چشم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1399

سمیرا دانایی؛ عبدالحسین فتحی


13. ارائه رویکرد مستقل از نویسنده مبتنی بر ترکیب ویژگی پارامتریک و الگوی دودویی محلی در سیستم بازشناسی امضای برون‌خط

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1399

مریم هوتی نژاد؛ حمیدرضا غفاری


14. هم‌مرجع سازی دقیق باند به باند تصاویر چند طیفی هوایی بر اساس کاهش خطای عدم انطباق باندها حاصل از جابه‌جایی ارتفاعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1399

محمد حسن پور؛ فرزانه دادرس جوان؛ فرهاد صمدزادگان؛ نیما زرین پنجه


15. ارائه‌ی یک روش نوین در تشخیص دایره در تصاویر دیجیتال توسط الگوریتم ژنتیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1399

ژینا شهیدی زندی؛ علی محمد لطیف


16. استفاده از الگوریتم های فرامکاشفه ای برای بهبود نسبت فشرده سازی و نرخ بازشناسی تصاویر در یک سامانه بازشناسی چهره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1399

فاطمه صالحی؛ محمدشهرام معین


17. جداسازی شی ماهی در تصاویر رنگی زیرآب با فضای رنگی CIE L×a×b

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1399

محمدامین شایگان؛ نساء سریریچی عبودزاده


18. رویکردی مبتنی بر میدان تصادفی شرطی برای ادغام ویژگی‌ها در تشخیص برجستگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1399

محمد شوریابی؛ محمدجواد فدایی اسلام


19. مروری جامع بر روش های کاهش نویز تصاویر دیجیتال در حوزه تبدیل با استفاده از مدلهای آماری و مقایسه آنها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1399

منصوره صعیدزرندی؛ حسین نظام آبادی پور؛ سعید سریزدی؛ احد جمالیزاده


20. نرمال‌سازی رنگ تصاویر بافت‌آسیب‌شناسی با استفاده از شبکه‌های مولد تخاصمی شرطی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آبان 1399

پگاه صالحی؛ عبداله چاله چاله


21. افزایش دقت بازشناسی صحنه‌های طبیعی پویا با استفاده از همبستگی بین نقشه‌های ویژگی در شبکه‌های عصبی پیچشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آبان 1399

صفورا حیدری؛ عباس ابراهیمی مقدم؛ مرتضی خادمی؛ هادی هادی زاده


22. رمزنگاری جدید تصاویر خاکستری بر اساس استاندارد رمزنگاری پیشرفته و دنباله DNA

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آبان 1399

امیرحسین رزمی؛ کوروش منوچهری؛ علیرضا هدایتی


23. طبقه‌بندی تصاویر بازیابی شده با استفاده از الگوریتم SIFT و کدگذاری خطی با قید محلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1399

محسن جابری؛ فرزین یغمایی


24. استخراج عروق خونی از تصاویر ‎MRA‎ توسط الگوریتم رشد ‌ناحیه مبتنی بر یک کشش کنتراست غیرخطی جدید و قاب شرلت‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1399

مهدی میرزافام؛ ناصر آقازاده


25. ارائه یک توصیفگر عمومی مبتنی بر الگوی‌دودویی‌محلی وزندار به منظور بازیابی تصاویرمادون‌قرمز‌

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1399

محمد حسین شکور