دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

2. مروری بر مجموعه داده ها، الگوریتم های طبقه بندی داده ها و سیستم های تشخیص خودکار اختلالات روانی در آزمون های ترسیمی روانشناسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1400

مریم فتحی احمدسرائی؛ اعظم باستان فرد؛ امینه امینی


3. رتبه‌بندی و انتخاب فیلتر مناسب کاهش نویز گاوسی با روش تاپسیس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1400

مهرداد نباهت؛ فرزین مدرس خیابانی؛ نیما جعفری نویمی پور


4. مروری بر روش های یادگیری ژرف در بازشناسی نوری نویسه‌ها با تاکید بر رسم الخط های فارسی، عربی و اردو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 تیر 1400

شیما کاشف؛ حسین نظام آبادی پور؛ الهام شعبانی نیا


5. تعدیل اثر سبک سوژه با استفاده از تابع انتقال سبک در بازشناسی رفتار خودانگیخته چهره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1400

امین محمدیان؛ حسن آقائی نیا؛ فرزاد توحیدخواه


6. تعیین درجه اعتبار مفاصل و تخمین موقعیت مفاصل از دست رفته در داده‌های اسکلتی سنسور کینکت برای بهبود تشخیص ناهنجاری‌های اسکلتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1400

عطیه السادات میرمعینی؛ حسن ختن لو؛ وحید پورامین؛ الهام علیقارداش


7. طراحی و ارزیابی یک شبکه‏ عصبی کپسولی جدید برای طبقه‏بندی نامتوازن تصاویر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1400

حامد جباری؛ نوشین بیگدلی


8. شناسایی کانی های موجود در مقاطع نازک سنگ با استفاده از پردازش تصاویر رنگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1400

شکوفه ساعدی؛ عبداله چاله چاله


9. ترکیب روش منظم‌سازی تُنُک و آسیب مغزی بهینه در کوچک‌سازی یک مدل یادگیری عمیق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1400

محمود امین‌طوسی


10. ارائه روشی مبتنی بر رای‌گیری برای ترکیب خروجی‌های شبکه‌های عمیق جهت آنالیز قالب‌بندی اسناد چاپی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1400

امیررضا فاتح؛ محسن رضوانی؛ علیرضا تجری؛ منصور فاتح