دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. بسط دوگانه سوپرپیکسل به منظور تعیین ناحیه‌های موثر در حل مسائل بینایی ماشین مبتنی بر قطعه‌بندی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آبان 1397

مریم تقی زاده؛ عبداله چاله چاله


2. روشی جدید برای نهان‌نگاری تصاویر با استفاده از تبدیل کانتورلت، مقادیر تکین و آشوب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1397

لیلا الله یاری؛ سعید سهرابی؛ اسماعیل نجفی


3. تخمین حالت سه‌بعدی بدن انسان از یک تصویر بوسیله شبکه عصبی کانولوشن و کدگذاری و بازنمایی تُنک با رویکرد مبتنی بر مدل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1397

حسن علی کرمی؛ فرزین یغمایی؛ محمدجواد فدایی اسلام


4. بهبود شبکه عمیق R-FCN در آشکارسازی و برچسب‎زنی اشیاء

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آذر 1397

علی قنبری سرخی؛ حمید حسن پور؛ منصور فاتح


5. تعیین توزیع دانه بندی قطعات سنگ خرد شده ناشی از انفجار با استفاده از بازشناسی الگوی تصاویر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 دی 1397

هادی یعقوبی؛ حمید منصوری؛ محمد علی ابراهیمی؛ حسین نظام آبادی پور


6. روشی ترکیبی و نیمه نظارتی مبتنی بر گراف برای برچسب‌زنی خودکار تصاویر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1397

مجتبی کردآبادی؛ محرم منصوری زاده؛ حسن ختن لو


7. ته‌نقش گذاری بهینه تصاویر با استفاده از الگوریتم کرم شب‌تاب ترکیبی برای انتخاب بلوک‌ها و حدود آستانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 بهمن 1397

الهام معین الدینی


8. دسته‌بندی نوع تاری تصویر در تاری‌های سراسری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 فروردین 1398

الهه علی پور؛ حمید حسن پور؛ منصور فاتح


9. تخمین کوانتومی الگوی باینری محلی تطبیقی به‌منظور تشخیص هویت مبتنی بر چروکیدگی بندانگشت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 فروردین 1398

بهناز پروانه؛ عبداله چاله چاله


10. تولید طرح چهره از تصویر نمونه با کدگذاری الگوی دودویی محلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اردیبهشت 1398

امیررضا امیرفتحیان؛ حسین ابراهیم نژاد


11. روشی نوین برای توصیف و دسته بندی تصاویر بافتی رنگی با استفاده از کُدگذاری تُنُک ویژگی‌های چهارگانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1398

هادی هادی زاده


12. شناسایی خودکار مکان مورد توجه به کمک توزیع غیر پارامتری مبتنی بر ریسک بیزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1398

مهناز رضوی؛ امیرحسین طاهری نیا؛ هادی صدوقی یزدی


13. کاهش مات‌شدگی تصاویر دیجیتال با استفاده از نسخه بهبودیافته فیلتر هدایت‌شده مبتنی بر تغییرات کلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1398

اسما رحیمی؛ محمدامین شایگان


14. ارزیابی کیفیت تصاویر رنگی با استفاده از‌ ویژگی‌های ساختاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 تیر 1398

گونا رحمانیانی؛ آزاده منصوری


15. استفاده از سیگنال‌های بالابه‌پایین مبتنی بر محتوا برای بهبود بازشناسی شییء

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مرداد 1398

الهه سلطاندوست ناری؛ رضا ابراهیم پور؛ کریم رجایی


16. الگوریتمی تمام خودکار و مقاوم در برابر سایه برای تخمین سرعت و ابعاد خودروها از روی تصاویر دوربین‌های نظارتی جاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1398

رسول عسگریان دهکردی؛ حسین خسروی


17. بهینه‌سازی ساختار هدف در سیستم ردیابی حرکت مبتنی بر دوربین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1398

امیرحسین نایبی آستانه؛ علیرضا احمدی فرد


19. شناسایی چهره مقاوم نسبت به انسداد و تخریب برمبنای نمایش مشارکتی و کورآنتروپی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آبان 1398

شادی کلالی؛ یحیی فرقانی؛ مجید وفایی جهان


20. افزایش تفکیک پذیری تک تصویری با یادگیری از نواحی سگمنت شده تصویر ورودی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1398

ملیحه حبیبی؛ علیرضا احمدی فرد؛ حمید حسن پور


21. طبقه بندی تصاویر هایپراسپکترال با استفاده از تجزیه تنسور زیرباند و شبکه عصبی پیچشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1398

سایه میرزایی؛ جواد حق شناس


22. حذف تناظرهای اشتباه بر مبنای ماتریس شکل در تناظریابی تصاویر با خط مبنای بلند

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1398

امین صداقت؛ نازیلا محمدی