دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. کاهش مات‌شدگی تصاویر دیجیتال با استفاده از نسخه بهبودیافته فیلتر هدایت‌شده مبتنی بر تغییرات کلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1398

اسما رحیمی؛ محمدامین شایگان


2. ارزیابی کیفیت تصاویر رنگی با استفاده از‌ ویژگی‌های ساختاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 تیر 1398

گونا رحمانیانی؛ آزاده منصوری


3. استفاده از سیگنال‌های بالابه‌پایین مبتنی بر محتوا برای بهبود بازشناسی شییء

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مرداد 1398

الهه سلطاندوست ناری؛ رضا ابراهیم پور؛ کریم رجایی


4. الگوریتمی تمام خودکار و مقاوم در برابر سایه برای تخمین سرعت و ابعاد خودروها از روی تصاویر دوربین‌های نظارتی جاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1398

رسول عسگریان دهکردی؛ حسین خسروی


5. بهینه‌سازی ساختار هدف در سیستم ردیابی حرکت مبتنی بر دوربین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1398

امیرحسین نایبی آستانه؛ علیرضا احمدی فرد


7. شناسایی چهره مقاوم نسبت به انسداد و تخریب برمبنای نمایش مشارکتی و کورآنتروپی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آبان 1398

شادی کلالی؛ یحیی فرقانی؛ مجید وفایی جهان


8. افزایش تفکیک پذیری تک تصویری با یادگیری از نواحی سگمنت شده تصویر ورودی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1398

ملیحه حبیبی؛ علیرضا احمدی فرد؛ حمید حسن پور


9. طبقه بندی تصاویر هایپراسپکترال با استفاده از تجزیه تنسور زیرباند و شبکه عصبی پیچشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1398

سایه میرزایی؛ جواد حق شناس


10. حذف تناظرهای اشتباه بر مبنای ماتریس شکل در تناظریابی تصاویر با خط مبنای بلند

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1398

امین صداقت؛ نازیلا محمدی


11. ویژگی‌های آگاه به محتوا برای قطعه‌بندی معنایی تصویر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 بهمن 1398

مجید نصیری؛ حمیدرضا رشیدی کنعان؛ سید حمید امیری


12. بررسی تفصیلی الگوریتم تبدیل ویژگی مقیاس ثابت (SIFT)؛ مفاهیم، شاخص ها و کاربردها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 فروردین 1399

زهرا حسین نژاد؛ حامد آگاهی؛ آذر محمودزاده


13. هم‌بخش‌بندی با استفاده از روش تجزیه ماتریس ساخت‌یافته دو مرحله‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 فروردین 1399

محمدجواد فدایی اسلام


14. تشخیص خرابی در قطعات فلزی از طریق تصاویر C-scan حاصل از حسگر AMR با استفاده از روش مبتنی بر یادگیری عمیق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1399

سعید رمضانی؛ رضا حسن زاده


15. شناسایی شماره پلاک خودرو بر اساس یادگیری عمیق با نظارت ضعیف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1399

محمدرضا محمدی


16. بهبود کنتراست تصاویر ماموگرام با حفظ شکل ضایعه مبتنی بر تنظیم وفقی ضرایب فیلتر چندجمله ای غیرخطی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1399

ویدا حسن زاده؛ مهدی ازوجی


17. روشی جدید برای ناحیه بندی تصاویر ماموگرافی دیجیتال و طبقه‏بندی تومورهای خوش‌خیم و بدخیم در سینه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 خرداد 1399

حمزه حسن نیا؛ مهدی چهل امیرانی؛ مرتضی ولی زاده


18. یک معماری شبکه عصبی عمیق مشترک با ویژگی‌های صریح برای بازشناسی امضاء

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 خرداد 1399

مهدی جم پور؛ ملیحه جاویدی


19. مروری جامع بر پردازش تصاویر آندوسکوپی: روش‌ها، کاربردهای کلینیکی، مزایا و معایب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1399

عباس بی نیاز؛ رضا آقایی زاده ظروفی