دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

طراحی روش جدید در تولید کلید رمزنگاری بیومتریک بر اساس تصویر قطعه‌بندی شده اثر انگشت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1401

محمدرضا روزبهانی؛ ساناز سیدین؛ بهرام رشیدی


اندازه گیری سرعت فضاپیمای بازگشتی به کمک ردیابی شاخصه های تصویری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1401

محسن شامیرزایی؛ مهران میرشمس