انتخاب حسگر دوربین به‌منظور افزایش دقت تخمین ارتفاع و طول عمر شبکه

دوره 1، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 1-10

فهیمه فولادگر؛ شادرخ سماوی؛ محمدرضا سروش مهر


انطباق تصاویر انتشار با رزولوشن زاویه ای بالا

دوره 2، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 1-9

مریم افضلی؛ عمادالدین فاطمی زاده؛ حمید سلطانیان زاده


وفق‌دهی دامنه‌ی بدون نظارت در مسئله‌ی بازشناسایی شخص از طریق یادگیری توأم ویژگی‌های دامنه‌های منبع و هدف

دوره 10، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 1-15

صبا سادات فقیه ایمانی؛ کاظم فولادی قلعه؛ حسین آقابابا


ارائه ویژگیهای دیداری جدید در تصویر دستنوشته فارسی برای تشخیص روحیات افراد

دوره 1، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 15-26

یاسر نوروز زاده؛ حسین نظام آبادی پور


روشی جدید برای نهان‌نگاری تصاویر با استفاده از تبدیل کانتورلت، مقادیر تکین و آشوب

دوره 6، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 15-26

لیلا الله یاری؛ سعید سهرابی؛ اسماعیل نجفی


ارائه یک روش دو جریانه مبتنی بر ویژگی های مکمل سنتی و عمیق برای تشخیص فعالیت انسان در ویدئو

دوره 10، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 17-31

عاطفه مرادیانی؛ محسن رمضانی؛ فردین اخلاقیان طاب؛ رحمت الله میرزایی


یک روش بهبود یافته یادگیری کوتاه مدت مبتنی بر گرادیان نزولی در سامانه های بازیابی تصویر

دوره 1، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 19-27

عصمت راشدی؛ حسین نظام آبادی پور؛ سعید سریزدی


مقایسه روش های تجزیه مد تجربی و موجک در تشخیص ترک های جوشکاری

دوره 2، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 23-31

عفت یاحقی؛ امیر موافقی؛ نورالدین محمدزاده


تشخیص کووید-19 مبتنی بر یادگیری انتقالی متخاصم چند منبعی و تابع خطای مرکزی

دوره 10، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 33-48

هادی الحارس؛ جعفر تنها؛ محمد علی بالافر


مروری بر سیستم‌های تحلیل محتوایی و معنایی ویدیو از دیدگاه ساختار سلسله مراتب معنایی در تولید فیلم

دوره 1، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 39-55

محمدحسین سیگاری؛ حمید سلطانیان زاده؛ حمیدرضا پوررضا


بهبود عملکرد کدگذار پیشگو با تغییر چیدمان تصویر به کمک الگوریتم ژنتیک

دوره 2، شماره 2، بهمن 1394، صفحه 39-49

سکینه اسدی امیری؛ حمید حسن‎پور


بهبود شبکه عمیق R-FCN در آشکارسازی و برچسب‎زنی اشیاء

دوره 6، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 43-59

علی قنبری سرخی؛ حمید حسن پور؛ منصور فاتح


آشکارسازی توده‌ها در تصاویر اولتراسوند خودکار سه‌بعدی پستان با استفاده از Inception 3D U-Net بهبودیافته

دوره 10، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 49-59

سپیده برکت رضایی؛ امین ملک محمدی؛ احسان کوزه گر؛ معصومه سلامتی؛ محسن سریانی


آشکارسازی گل در ویدیو مسابقات فوتبال با استفاده از سیستم استنتاج فازی

دوره 1، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 44-57

محمدحسین سیگاری؛ حمید سلطانیان زاده؛ حمیدرضا پوررضا