بهبود تشخیص جلوه های کنشی درد در چهره توسط انتقال سبک

دوره 2، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 45-56

امین محمدیان؛ حسن آقایی نیا؛ فرزاد توحیدخواه


آستانه گذاری بهینه چندسطحی تصویر با استفاده از الگوریتم بهینه سازی مبتنی بر یادگیری و تدریس

دوره 2، شماره 2، بهمن 1394، صفحه 51-62

سید جلال الدین موسوی راد؛ حسین ابراهیم پور کومله


تعیین توزیع دانه بندی قطعات سنگ خرد شده ناشی از انفجار با استفاده از بازشناسی الگوی تصاویر

دوره 6، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 61-77

هادی یعقوبی؛ حمید منصوری؛ محمد علی ابراهیمی؛ حسین نظام آبادی پور


حاشیه نویسی خودکار تصاویر مبتنی بر خوشه بندی دو‌سطحی بصری و معنایی

دوره 2، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 57-74

سمانه بهرامی؛ محمد صنیعی آباده


توصیف محتوای تصاویر به صورت خودکار با بکارگیری شبکه عصبی کپسولی و روش تعبیه سازی ELMo

دوره 10، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 75-91

شیما جوانمردی؛ علی محمد لطیف؛ محمدتقی صادقی


روشی ترکیبی و نیمه نظارتی مبتنی بر گراف برای برچسب‌زنی خودکار تصاویر

دوره 6، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 79-88

مجتبی کردآبادی؛ محرم منصوری زاده؛ حسن ختن لو


بهبود کیفیت تصویر اثر انگشت با استفاده از فیلتربانک کمانی گابور

دوره 3، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 1-17

مهران تقی‌پور گرجی‌کلایی؛ سیّدمحمّد رضوی؛ ناصر مهرشاد


دسته‌بندی نوع تاری تصویر در تاری‌های سراسری

دوره 6، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 105-118

الهه علی پور؛ حمید حسن پور؛ منصور فاتح


تخمین نقشه تاری تصویر بر اساس اختلاف بلاک محیطی پیکسل با نسخه تارشده آن

دوره 3، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 29-36

طیبه عسکری جواران؛ حمید حسن پور؛ وحید ابولقاسمی


تولید طرح چهره از تصویر نمونه با کدگذاری الگوی دودویی محلی

دوره 6، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 133-146

امیررضا امیرفتحیان؛ حسین ابراهیم نژاد


اندازه گیری و کنترل کیفی پارامترهای هندسی چرخدنده مارپیچ از طریق پردازش تصویر

دوره 3، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 55-63

مهران محبوب خواه؛ توحید کریم بابازاده ممقانی


شناسایی خودکار مکان مورد توجه به کمک توزیع غیر پارامتری مبتنی بر ریسک بیزی

دوره 6، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 159-174

مهناز رضوی؛ امیرحسین طاهری نیا؛ هادی صدوقی یزدی