آشکارسازی ناحیه تومور مغزی با استفاده از بخش‌بندی دومرحله‌ای تصاویر MRI

دوره 4، شماره 2، آذر 1396، صفحه 49-57

سینا توسن؛ ناصر مهرشاد؛ کاظم قائمی


تصدیق برخط امضا با استفاده از ویدئو

دوره 4، شماره 2، آذر 1396، صفحه 59-73

بهرام افرا؛ هادی گرایلو


کلاس‌بندی تومورهای خوش‌خیم و بدخیم در تصاویر اولتراسوند پستان با کمک ویژگی‌های ریخت‌شناسی

دوره 4، شماره 2، آذر 1396، صفحه 75-89

هدا نعمت؛ علی محلوجی فر؛ علی گویا؛ نسرین احمدی نژاد


ارائه روش میانگین وصله های سه بعدی به منظور حذف شی متحرک و ترمیم ویدئو

دوره 5، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 113-128

فاطمه شیخعلیشاهی؛ سعید سریزدی؛ حسین نظام آبادی پور


فشرده سازی و بازیابی تصاویر رادیولوژی با استفاده از استاندارد HEVC

دوره 5، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 129-139

محمدرضا یمقانی؛ فرزاد زرگری


تشخیص تومورهای مغزی با استفاده از ترکیب سیستم استنتاج فازی-عصبی وفقی و خوشه بندی سلسله مراتبی

دوره 5، شماره 2، آذر 1397، صفحه 27-37

عبدالحسین فتحی؛ مهدی طاهری؛ فردین ابدالی محمدی


‌مروری بر روشهای انطباق تصویر، مفاهیم و کاربردهای آن

دوره 5، شماره 2، آذر 1397، صفحه 39-67

زهرا حسین نژاد؛ مهدی نصری


شبکه‌ی تصویری تصویرنت (تجربیات، چالش‌ها و ابزارهای بومی‌سازی شبکه‌ی تصویری ImageNet)

دوره 5، شماره 2، آذر 1397، صفحه 115-126

فرزاد زرگری؛ فرزانه رحمانی؛ مژگان فرهودی؛ محمدحسین زابل زاده؛ زینب پرکار؛ احسان قاسمی


تشخیص سلول‌های میتوزی در تصاویر بیوپسی پستان با کمک ماشین‌های یادگیری سریع

دوره 5، شماره 2، آذر 1397، صفحه 127-138

سوشیانت ذکریاپور؛ حمید جزایری؛ مهدی ازوجی


مروری بر سیستم های کمکی کامپیوتری با هدف شناسایی توده در تصاویر سه بُعدی اولتراسوند خودکار پستان (ABUS)

دوره 5، شماره 2، آذر 1397، صفحه 139-153

احسان اله کوزه گر؛ محسن سریانی؛ حمید بهنام؛ معصومه سلامتی


مروری بر سیستم های برچسب زنی تصاویر

دوره 6، شماره 1، مرداد 1398، صفحه 1-17

رویا راد؛ منصور جم زاد