شناسایی شماره پلاک خودرو بر اساس یادگیری عمیق با نظارت ضعیف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه هوش مصنوعی و رباتیک، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

چکیده

یادگیری عمیق در صورت استفاده از مجموعه داده آموزشی متناسب می‏تواند دقت قابل توجهی را نتیجه دهد. با این وجود، آماده‏سازی مجموعه داده بزرگ با حاشیه‏نویسی دقیق فرآیندی پرهزینه است. به همین دلیل، الگوریتم‏های یادگیری با نظارت ضعیف در سال‏های اخیر مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته‏اند. در رویکرد یادگیری با نظارت ضعیف، مجموعه داده بزرگ اما با حاشیه‏نویسی ساده جمع‏آوری می‏شود تا هم نیازمندی شبکه‏های عمیق به داده‏های زیاد برآورده شود و هم هزینه حاشیه‏نویسی زیاد نباشد. در این مقاله، یک الگوریتم یادگیری با نظارت ضعیف برای شناسایی شماره پلاک خودرو با استفاده از شبکه‏های همگشتی عمیق پیشنهاد می‏شود. در فاز آموزش، تنها کاراکترهایی که در تصاویر پلاک وجود دارند مشخص می‏شود و الگوریتم پیشنهادی قادر است علاوه بر شناسایی وجود هر کاراکتر، مختصات آنها را نیز آشکارسازی نماید. بنابراین، در فاز آزمون شماره پلاک به صورت کامل قابل شناسایی است. به منظور ارزیابی عملکرد الگوریتم پیشنهادی، یک پایگاه داده شامل 1397 تصویر پلاک ایرانی جمع‏آوری شده است. نتایج آزمایش‏ها نشان می‏دهد 95.6% از پلاک‏ها و 99.1% از کاراکترها به درستی شناسایی شده‏اند.

کلیدواژه‌ها