مروری جامع بر پردازش تصاویر آندوسکوپی: روش‌ها، کاربردهای کلینیکی، مزایا و معایب

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی برق، دانشگاه تهران

2 دانشکده مهندسی کامپیوتر و برق، دانشگاه تهران

چکیده

آندوسکوپی روشی است که با کمترین مداخله‌ی تهاجمی رویت ‌بخش‌های درونی بدن بیمار را برای پزشک تسهیل می‌کند. در سال‌های اخیر پژوهش‌های بسیاری در زمینه‌ی پردازش و مطالعه‌ی سیگنال‌های اکتسابی از دوربین آندوسکوپی و جراحی متمرکز شده‌اند. در پژوهش حاضر مروری جامع بر انواع تکنیک‌های پردازش تصاویر آندوسکوپی انجام خواهد شد و یک دسته‌بندی کلی از این روش‌ها ارایه می‌شود. به این منظور از پژوهش‌های موجود در پایگاه‌های اطلاعاتی از قبیل IEEE، Science Direct، Pub Med، SPIE ، Springer و Medical Physics استفاده شده است. در بخش ابتدایی این پژوهش، به منظور ایجاد نگرشی از مطالعات انجام شده، مقدمه‌ای بر آندوسکوپی و انواع روش‌های آندوسکوپی در پردازش تصاویر پزشکی نیز ارایه می‌شود؛ با توجه به تحقیقات و بررسی‌های انجام شده در این پژوهش، چشم اندازهای موجود در پردازش تصاویر آندوسکوپی را به چهار رویکرد کلی تقسیم می‌کنیم: روش‌های مبتنی بر ارتقا کیفیت تصویر، روش‌های مبتنی بر پردازش بلادرنگ، روش‌های مبتنی بر ارزیابی کیفیت و روش‌های مبتنی بر مدیریت تصاویر؛ این دسته‌بندی یک دسته‌بندی نهایی نیست و هر کدام از این گروه‌ها، دارای زیرشاخه‌هایی هستند که ممکن است در مواردی بین آنها هم‌پوشانی نیز وجود داشته باشد.

کلیدواژه‌ها