رویکردی مبتنی بر میدان تصادفی شرطی برای ادغام ویژگی‌ها در تشخیص برجستگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد از دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه سمنان، سمنان

2 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه سمنان

چکیده

توانایی تشخیص تمرکز انسان هنگام نگاه کردن به یک صحنه ثابت، یکی از موارد مورد علاقه جامعه بینایی ماشین و پردازش تصویر است. علیرغم اینکه تاکنون کارهای زیادی در این زمینه  انجام شده است، اما با توجه به تنوع و پیچیدگی تصاویر، نیاز به تحقیق بیشتر در این زمینه کاملا محسوس است. در این مقاله یک الگوریتم کارا و با ناظر برای شناسایی نقشه برجستگی با استفاده از میدان تصادفی شرطی ارایه شده است. تلفیق روش‌های تشخیص نقشه برجستگی پایه و روش‌های مبتنی بر تجزیه ماتریس به عنوان ورودی میدان تصادفی شرطی از نوآوری‌های این مقاله به شمار می‌رود. ارزیابی روش پیشنهادی روی دو پایگاه داده ECSSD و MSRA-10k با توجه به معیارهای ارزیابی، حاکی از کارایی مناسب روش پیشنهادی است. از منظر دیگر این مقاله وزن‌های محاسبه شده با استفاده از میدان تصادفی شرطی را به عنوان ابزاری برای ارزیابی روش‌های نقشه برجستگی به کار برده است که با استفاده از آن می‌توان به نوعی انتخاب ویژگی نمود. با توجه به با ناظر بودن میدان تصادفی شرطی تعداد 20 تصویر که به تصویر ورودی نزدیک هستند برای آموزش میدان تصادفی در مقالات مرسوم به کار می‌روند. ارزیابی جامع روش‌های انتخاب تصویر مشابه را می‌توان از دستاوردهای دیگر این مقاله در نظر گرفت.

کلیدواژه‌ها