رتبه‌بندی و انتخاب فیلتر مناسب کاهش نویز گاوسی با روش تاپسیس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ریاضی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 گروه ریاضی،واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

3 گروه مهندسی کامپیوتر، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

چکیده

در اغلب تحلیل­ های  پردازش تصویر کاهش قابل توجه نویزتصویر، بسیار مهم است. نویزهای مختلفی می ­تواند باعث خرابی تصویر شود که از معروفترین آن ها نویز گاوسی می ­باشد. روش های مختلفی برای کاهش نویز تصویر وجود دارد از جمله روش ­های مبتنی بر تبدیلات، روش ­های مبتنی بر فیلتر و روش­ های غیر محلی. در اغلب روش ­های ارائه شده فقط یک معیار (از جمله نسبت سیگنال به نویز) برای کاهش نویز تصویر در نظر گرفته می­ شود و حتی برخی از روش­ ها کیفیت تصویر و جزئیات ساختاری تصویراز جمله خطوط و لبه­ های تصویر را حفظ نمی­ کنند. بنابراین در این مقاله با استفاده از روش تاپسیس به رتبه بندی فیلترهای مختلف رفع نویز گاوسی با توجه به معیارهای متفاوت که در ارزیابی کیفیت تصویر اثر گذارند، می­ پردازیم. در واقع می­ خواهیم بدانیم با توجه به درجه­ ی انحراف معیار نویز گاوسی از چه فیلتر رفع نویزی استفاده شود که هم زمان دارای هر یک از معیارهای مد نظر باشد.نتایج محاسباتی روش پیشنهادی روی تصاویر با درجه انحراف های مختلفی از نویز گاوسی بررسی شده و در نتیجه فیلتر متناسب با آن درجه از نویز گاوسی برای کاربرد مشخص می ­شود.

کلیدواژه‌ها