تخمین نقشه تاری تصویر بر اساس اختلاف بلاک محیطی پیکسل با نسخه تارشده آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 آزمایشگاه تحقیقاتی پردازش تصویر و داده‌کاوی، دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی شاهرود

2 دانشکده مهندسی برق و رباتیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده

تاری یکی از انواع خرابی‌های رایج در تصویر است که به موجب آن ضریبی از مقدار یک پیکسل، بسته به شدت تاری، به یک یا چند پیکسل همجوار اضافه می‌شود. برای به‌سازی تصویر تار اطلاع از میزان تاری آن بسیار ضروری می‌باشد. با توجه به اینکه شدت تاری قسمت‌های مختلف یک تصویر ممکن است متفاوت باشد، لازم است میزان تاری پیکسل‌های آن (نقشه تاری) با دقت مناسبی برآورد شود. در این مقاله یک روش برای تخمین نقشه تاری تصویر پیشنهاد شده است که در آن برای برآورد میزان تاری هر پیکسل تصویر، از اختلاف ویژگی‌های بلاک محیطی پیکسل با نسخه تارشده آن استفاده می‌شود. بررسی‌های ما نشان می‌دهد که نواحی تار در تصویر، در مقایسه با نواحی غیرتار، دارای محتوای فرکانسی پایین‌تری می‌باشند. آزمایش‌های انجام شده روی یک پایگاه داده بزرگ از تصاویر تار و مقایسه نتایج روش پیشنهادی با روش‌های موجود بر روی دو نوع تاری ناشی از حرکت محلی و تمرکز لنز، برتری روش پیشنهادی در استخراج نقشه تاری رانشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها