ادغام ویژگی‌‌های رنگ و بافت به منظور تشخیص خویشاوندی از روی تصاویر چهره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر، پردیس فنی و مهندسی، دانشگاه یزد

2 دانشکده مهندسی کامپیوتر، پردیس فنی و مهندسی، دانشگاه یزد

چکیده

سیستم تشخیص خویشاوندی با تجزیه و تحلیل تصاویر چهره دو فرد، خویشاوندی یا عدم خویشاوندی آن دو را مشخص می‌کند. برای تشخیص رابطه خویشاوندی ویژگی‌های مختلف را می‌توان از تصویر چهره دو فرد استخراج نمود. در این مقاله با بررسی ویژگی‌های بافت، رنگ و ادغام موثر این ویژگی‌ها و همچنین بررسی چند طبقه‌بندی‌کننده مختلف، یک سیستم کارا برای تشخیص روابط خویشاوندی نسل اول ( پدر - پسر، پدر - دختر، مادر - پسر و مادر - دختر) ارائه شده‌است. در این راستا دو رویکرد‌ پیشنهادی بررسی شده است: (1) ادغام ویژگی‌های مؤثر و بررسی طبقه‌بندی‌کننده مختلف برای تشخیص خویشاوندی و (2) استفاده از متریک یادگیری NRML به‌منظور تولید بردار ویژگی‌ متمایز‌کننده جهت افزایش کارایی تشخیص خویشاوندی. روش‌های پیشنهادی برای دو پایگاه‌داده KinFaceW-I و KinFaceW-II در حالت‌های مختلف تحلیل و ارزیابی شده‌اند. نتایج ارزیابی­ها نشان می­دهد، ادغام ویژگی‌ها و استفاده از متریک NRML به‌خوبی توانسته‌است عملکرد سیستم تشخیص خویشاوندی را بهبود دهد. علاوه بر دو رویکرد پیشنهادی، استخراج ویژگی از کل تصویر و همچنین به‌صورت بلوکی از تصویر، بررسی شده و نتایج آن ارائه شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که استخراج ویژگی به‌صورت بلوکی می‌تواند در بهبود نتیجه نهایی تشخیص خویشاوندی موثر واقع شود.

کلیدواژه‌ها