اندازه گیری و کنترل کیفی پارامترهای هندسی چرخدنده مارپیچ از طریق پردازش تصویر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده فنی مهندسی مکانیک، دانشگاه تبریز

2 کارشناس ارشد رشته مهندسی مکانیک ساخت و تولید

چکیده

اندازه ‌گیری قطعات صنعتی همانند چرخدنده ‌ها می‌تواند به روش‌های تماسی و غیرتماسی انجام بگیرد. در این تحقیق برای بازرسی ابعادی چرخدنده مارپیچ به روش غیرتماسی، از سامانه ‌بینایی‌ ماشین جهت یافتن خطاهای مهم ساخت چرخدنده مانند خطای گام راست و چپ و خطای پروفیل دندانه استفاده شده است. به این منظور، نرم‌ افزاری در محیط کتابخانه لب‌ ویو نوشته شد. این نرم‌ افزار پس از دریافت تصویر و انجام پیش‌ پردازش‌ هایی مانند بهبود لبه، آستانه‌ گیری، حذف نویز و کالیبراسیون تصویر، با انجام عملیات پردازشی نظیر لبه‌ یابی و اندازه‌گیری، ابتدا محل چرخدنده را در تصویر شناسایی و سپس پارامترهای هندسی آنرا مشخص می‌کند. از جمله مزایای این سامانه نسبت به ابزارهای مرسوم، کم‌ هزینه بودن، سرعت و دقت بالا و اندازه‌ گیری بهنگام در خطوط تولید است. سامانه حاضر، توانایی اندازه‌ گیری خودکار پارامترهای چرخدنده را بدون نیاز به وارد کردن اطلاعات طراحی دارا است. در این مقاله چرخدنده ساده‌ ای هم به روش بینایی ماشین و هم با یک دستگاه دقیق و متداول اندازه‌ گیری چرخدنده اندازه‌ گیری شده که مقایسه نتایج آن‌ها تفاوت کم ده میکرونی را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها