آشکارسازی ناحیه تومور مغزی با استفاده از بخش‌بندی دومرحله‌ای تصاویر MRI

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق الکترونیک، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه بیرجند

2 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه بیرجند

3 دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

چکیده

آشکارسازی دقیق و به‌موقع ناحیه تومور مغزی در انتخاب نوع درمان، میزان موفقیت آن و دنبال کردن روند بیماری در طول درمان تأثیر بسیار بالایی دارد. الگوریتم‌های موجود برای تشخیص تومور مغزی از نظر عملکرد خوب روی تصاویر مغزی متنوع با کیفیت‌های مختلف، حساسیت پایین نتایج به پارامترهای معرفی شده در الگوریتم و نیز تشخیص مطمئن تومورها در مراحل اولیه شکل‌گیری با مشکلاتی مواجه هستند. در این تحقیق یک روش بخش‌بندی دو مرحله‌ای برای آشکارسازی دقیق ناحیه تومور در تصاویر تشدید مغناطیسی مغز ارائه شده است. در مرحله اول پس از انجام پیش‌پردازش‌های لازم روی تصویر، موقعیت تومور با استفاده از یک روش بخش‌بندی مبتنی بر آستانه مکان‌یابی می‌شود و در مرحله دوم، به‌عنوان نشان‌گر در یک روش بخش‌بندی حوضچه مبتنی بر نشان‌گر مورد استفاده قرار می‌گیرد. با توجه به اینکه در مرحله اول تأکید زیادی بر آشکارسازی دقیق ناحیه تومور نیست، انتخاب مقادیر آستانه در بازه بزرگی از مقادیر، در نتایج نهایی تأثیری نخواهد داشت. در مرحله دوم، استفاده از روش بخش‌بندی حوضچه مبتنی بر نشان‌گر، آشکارسازی دقیق ناحیه تومور را به‌دنبال خواهد داشت. نتایج پیاده‌سازی‌ها نشان می‌دهند که روش پیشنهاد شده برای آشکارسازی دقیق ناحیه تومور در بازه بزرگی از تغییرات پارامترهای ورودی نتایج یکسان و دقیقی را به‌دنبال دارد.

کلیدواژه‌ها