نشانه گذاری دوگانه کور و نیمه شکننده مبتنی بر تبدیل کسینوسی گسسته جهت تشخیص و بازسازی ناحیه دستکاری در تصاویر رنگی و خاکستری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه کامپیوتر، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

نشانه­­ گذاری تصاویر رقمی یکی از موضوع­ های رایج در بحث امنیت اطلاعات و جلوگیری از سوء استفاده از تصاویر در دنیای اینترنت و ارتباطات است. یکی از کاربردهای نشانه­ گذاری رقمی احراز  صحت و بازسازی ناحیه دستکاری شده است. این روش­ها قادرند با استفاده از اطلاعاتی که در رسانه تعبیه شده است، پی به صحت و یکپارچگی تصویر دریافت شده ببرند. در این مقاله روشی جهت شناسایی و بازسازی ناحیه دستکاری در تصاویر رنگی و خاکستری ارائه شده است، که با قابلیت تعبیه دوگانه نشانه در تصویر، فرصت دومی جهت بازسازی ناحیه دستکاری فراهم می­کند. از طرفی به دلیل بهره­ گیری از تبدیل کسینوسی گسسته مقاومت خوبی در برابر فشرده­ سازی دارد. جهت تامین امنیت نشانه تعبیه شده از نگاشت آشوبی با کلید مخفی که همراه با تصویر ارسال می­شود، استفاده شده است. در روش پیشنهادی برای جلوگیری از حملات رونوشت مکان، اطلاعاتی که جهت تشخیص بلوک دستکاری در تصویر تعبیه می­شود، به کلیدی که مختص همان بلوک است وابسته می­باشد. نتایج نشان می­دهد که روش پیشنهادی توانایی شناسایی درست ناحیه دستکاری تحت فشرده­ سازی با ضریب کیفیت بیشتر از30 به معنی کاهش خطا و همچنین بازسازی در صورت تخریب نیمی از تصویر با شاخص شباهت ساختاری حدود 0/99 را دارد.

کلیدواژه‌ها