بهبود کیفیت تصاویر در تصویربرداری مسطح پزشکی هسته‌ای با استفاده از روش دو دامنه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، دانشکده علوم پایه، گروه فیزیک

2 کارشناس ارشد فیزیک هسته ای

چکیده

تصویربرداری پلنار (مسطح) پزشکی هسته‌ای یکی از روش‌های مهم تصویربرداری جهت تشخیص ضایعات بافت و عملکرد آن می‌باشد. تحلیل و تفسیر تصاویر مسطح پزشکی هسته‌ای نقش بسیار مهمی در تشخیص ایفا می‌کند. این تصاویر معمولا دارای کنتراست نسبتا کم، نویز زیاد و ابعاد کوچک در محل آسیب‌دیدگی می‌باشند. تشخیص ناحیه آسیب در این تصاویر به کیفیت و وضوح آن‌ها بستگی دارد. به نظر می‌رسد که حذف مولفه‌‌های فرکانسی نویزی با استفاده از الگوریتم‌های دو دامنه‌ای، می‌تواند در کاهش نویز مفید باشد. در این تحقیق برای بهبود کیفیت به 46 تصویر انتخابی از نواحی مختلف بدن، تبدیل دو دامنه‌ای اعمال شده است. نتایج بدست آمده از مقایسه تصاویر حاصل با تصاویر اولیه نشان می‌دهد که روش دو دامنه‌ای با حذف مولفه‌های فرکانس‌ بالای تصویر در کاهش نویز و افزایش کنتراست موثر است و می‌تواند به عنوان یکی از بهترین روش‌ها در بهبود کیفیت تصاویر مسطح پزشکی هسته‌‌ای بکار رود. برای ارزیابی نتایج از نظر پزشکان متخصص در زمینه پزشکی هسته‌ای و فیزیک پزشکی استفاده شده است. نظرات افراد متخصص نشان می‌دهد که بهبود کیفیت و کنتراست تصاویر بصورت قابل توجهی افزایش یافته است

کلیدواژه‌ها