روشی جدید برای نویزگیری و لبه‌یابی تصاویر با استفاده از توابع هار گویا شده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ریاضی کاربردی گرایش پردازش تصاویر، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

2 آزمایشگاه پردازش تصویر، گروه ریاضی کاربردی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

چکیده

هدف اصلی این مقاله ارائه‌ی یک روش جدید برای نویزگیری و لبه‌یابی تصاویر است. ایده‌ی اصلی این روش استفاده از توابع هار گویا شده است. تا به حال، این توابع برای حل معادلات انتگرال و دیفرانسیل استفاده می‌شدند. اما در این مقاله از این توابع برای نویزگیری و لبه‌یابی تصاویر استفاده شده است. در این روش علاوه بر این که اختلاف تصاویر نویزگیری شده با تصاویر اصلی کمتر می‌شود، شباهت ساختاری تصاویر نویزگیری شده و تصاویر اصلی نیز بیشتر از روش‌های دیگر حفظ می‌شود. نتایج تجربی، دقت روش مورد نظر را در نویزگیری و لبه‌یابی نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها