‌مروری بر روشهای انطباق تصویر، مفاهیم و کاربردهای آن

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 کارشناس ارشد گروه مهندسی برق، واحد سیرجان، دانشگاه آزاد اسلامی، سیرجان

2 گروه مهندسی برق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

چکیده

انطباق تصویر، یکی از زمینه‌های بسیار پرکاربرد در پردازش تصویر است که تحقیقات زیادی در این حوزه انجام‌ شده است. انطباق تصویر به معنای هم‌تراز و هم‌محور کردن دو یا چند تصویر از شرایط مختلف تصویربرداری است. از کاربردهای آن می‌توان به شناسایی تغییرات بین تصاویر، ترکیب تصاویر، تشخیص اشیا و موزاییک تصاویر اشاره کرد. در این مقاله، ضمن معرفی مفاهیم انطباق تصویر، تحقیقات مختلف جمع‌آوری و دسته‌بندی‌ شده و سوگیری تحقیقات در این زمینه مشخص‌ شده است. علاوه بر این، از طریق چهار دسته آزمایش مختلف جنبه‌های مختلف انطباق تصویر مورد ارزیابی قرارگرفته است. این مقاله می‌تواند راهگشای محققین پردازش تصویر در این زمینه بوده و سعی شده است تمام جنبه‌های این زمینه تحقیقاتی مورد کاوش قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها