مروری بر سیستم های کمکی کامپیوتری با هدف شناسایی توده در تصاویر سه بُعدی اولتراسوند خودکار پستان (ABUS)

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه علم و صنعت ایران

2 دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه علم و صنعت ایران

3 دانشکده مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت ایران

4 پژوهشکده زیست شناسی و علوم پزشکی تولید مثل جهاد دانشگاهی، مرکز تحقیقات پزشکی تولید مثل، گروه تصویربرداری تولید مثل

چکیده

اولتراسوند خودکار سه بُعدی پستان یک روش تصویربرداری جدید و کارا است که از آن می توان به عنوان یک مکمل در کنار ماموگرافی، جهت شناسایی سرطان در زنان دارای پستان‌های با بافت متراکم، بهره جست. در این مقاله، ابتدا روش تصویربرداری مذکور معرفی و مزایای آن نسبت به سونوگرافی رایج و روش های تصویربرداری دیگر تبیین شده و فواید استفاده از سیستم های کمکی کامپیوتری در شناسایی توده ها روی تصاویر سه بُعدی اولتراسوند کل پستان مورد تأکید قرار گرفته است. سپس به جزئیات سیستم های کمکی کامپیوتری جدید جهت شناسایی توده های موجود در تصاویر سه بُعدی حاصل از این روش تصویربرداری بررسی شده و روش های مورد استفاده به تفصیل تشریح و محدودیت های آنها مورد بحث قرار می گیرد. در انتها راه حل های بالقوه برای غلبه بر محدودیت های موجود معرفی می گردد.

کلیدواژه‌ها