روشی جدید برای نهان‌نگاری تصاویر با استفاده از تبدیل کانتورلت، مقادیر تکین و آشوب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی گرایش پردازش تصویر، دانشگاه ارومیه

2 گروه ریاضی، دانشکده علوم پایه، ‏دانشگاه ارومیه

چکیده

هدف اصلی این مقاله ارائه‎ی یک الگوریتم نهان نگاری در حوزه کانتورلت است که در آن نهان نگاره از طریق الگوریتم آشوبناک در ‏ضرایب کانتورلت انتخابی درج می‌شود. ایده‎ی اصلی این روش درج داده در زیر باندهایی است که مقاومت بالا به همراه گسترش ‏طیفی بهتر نسبت به سایر زیر باندها داشته باشد. روش پیشنهادی در این مقاله که مبتنی بر تبدیل کانتورلت است، روشی سریع و مقاوم ‏در برابر انواع حملات متداول نهان نگاری از قبیل فشرده سازی، افزودن نویز، عبور از فیلتر و تغییر اندازه تصویر ارائه ‏می‎دهد.‏‎ ‎نتایج تجربی، برتری عملکرد آن نسبت به روش مشابه در حوزه‎ی موجک و برخی نتایج حاصله از کارهای انجام شده در ‏حوزه کانتورلت را نشان می‎دهد

کلیدواژه‌ها