بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

 • باقری، نصور [1] دانشکده مهندسی برق، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
 • برومند، سمیه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر، گرایش علوم تصمیم و مهندسی دانش، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
 • بلوریان حقیقی، بهروز [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه کامپیوتر، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • بهرامی، سمانه [1] کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تربیت مدرس
 • بهنام، حمید [1] دانشکده مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت ایران
 • بیگدلی، نوشین [1] گروه مهندسی برق، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) قزوین
 • بیگلری، محسن [1] دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی شاهرود
 • بی نیاز، عباس [1] دانشجوی دکتری مهندسی برق، دانشگاه تهران

پ

 • پرکار، زینب [1] گروه سکوهای فناوری اطلاعات، پژوهشکده فناوری اطلاعات، پزوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، تهران، ایران
 • پروانه، بهناز [1] دانشجوی دکتری مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه رازی، کرمانشاه
 • پوررضا، حمیدرضا [1] آزمایشگاه تحقیقاتی بینایی ماشین، گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • پوررضا، حمیدرضا [1] دانشگاه فردوسی مشهد، گروه مهندسی کامپیوتر
 • پورقاسم، حسین [1] مرکز تحقیقات پردازش دیجیتال و بینایی ماشین، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی و دانشکده مهندسی برق واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی
 • پورمحمدعلی، علیرضا [1] دانشکده مهندسی برق، دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • پور محی آبادی، مریم [1] دانشکده مهندسی برق، دانشگاه شهید باهنر کرمان

ت

ج

چ

ح

 • حامدنژاد، گل‌نوش [1] مرکز تحقیقات پردازش دیجیتال و بینایی ماشین، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی و دانشکده مهندسی برق واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی
 • حبیبی، ملیحه [1] دانشجوی دکتری مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی، دانشگاه صنعتی شاهرود
 • حدادنیا، جواد [1] دانشگاه حکیم سبزواری، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 • حسن‎پور، حمید [1] دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه شاهرود
 • حسن پور، حمید [3] دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شاهرود
 • حسن پور، حمید [1] دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی شاهرود
 • حسن پور، حمید [1] آزمایشگاه تحقیقاتی پردازش تصویر و داده‌کاوی، دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی شاهرود
 • حسن زاده، رضا [1] دانشکده فنی، گروه مهندسی برق، دانشگاه گیلان
 • حسن زاده، ویدا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
 • حسن نیا، حمزه [1] دانش آموخته مهندسی مخابرات از دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه ارومیه
 • حسین نژاد، زهرا [1] کارشناس ارشد گروه مهندسی برق، واحد سیرجان، دانشگاه آزاد اسلامی، سیرجان
 • حسین نژاد، زهرا [1] گروه مهندسی برق واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی- شیراز- ایران
 • حسینی، سارا [1] گروه برق و مکاترونیک، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی
 • حسینی، علی [1] باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران
 • حق شناس، جواد [1] پژوهشکده سامانه های ماهواره ای، پژوهشگاه فضایی ایران

خ

د

 • دلبری، احمد [1] انستیتو کارولینسکا استکهلم سوئد، مرکز مطالعات بالینی و تحقیقات سالمندی - دانشگاه حکیم سبزواری، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

ذ

 • ذکریاپور، سوشیانت [1] دانشجوی کارشناسی ارشد کامپیوتر، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

ر

 • راد، رویا [1] دانشجوی دکتری هوش مصنوعی، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف
 • راشدی، عصمت [1] دانشکده برق وکامپیوتر، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
 • راشدی، عصمت [2] دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان، دانشکده برق و کامپیوتر، بخش مهندسی برق
 • راشدی، عصمت [1] دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده فنی و مهندسی، بخش مهندسی برق
 • رجایی، کریم [2] دانشجوی دکتری علوم اعصاب شناختی، پژوهشکده علوم‌شناختی، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
 • رحمانی، فرزانه [1] گروه سکوهای فناوری اطلاعات، پژوهشکده فناوری اطلاعات، پزوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، تهران، ایران
 • رحمانیانی، گونا [1] کارشناس ارشد معماری کامپیوتر
 • رحیمی، اسما [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی شیراز، شیراز، ایران
 • رخشانی، ساجد [1] دانش آموخته مهندسی مخابرات سیستم، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان
 • رزاقی، پروین [1] دانشکده علوم رایانه و فناوری اطلاعات، دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، زنجان، ایران
 • رشیدی کنعان، حمیدرضا [1] دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه شهید رجایی
 • رضایی، خسرو [1] دانشجوی دکترای مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه حکیم سبزواری
 • رضوی، سید محمد [1] دانشیار گروه الکترونیک، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه بیرجند
 • رضوی، سیّدمحمّد [1] دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه بیرجند
 • رضوی، مهناز [1] کارشناس ارشد هوش مصنوعی، آزمایشگاه تحقیقاتی شناسایی الگو، گروه کامپیوتر، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • رمضان زاده، رضا [1] دانشگاه بیرجند، دانشکدۀ مهندسی
 • رمضانی، سعید [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق الکترونیک، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان، رشت
 • رمضانی، محمد [1] دانشگاه صنعتی سهند، دانشکده مهندسی برق، آزمایشگاه تحقیقاتی بینایی کامپیوتر

ز

س

 • سبزعلیان، بهنام [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی رباتیک، دانشکده مهندسی برق و رباتیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
 • سروش مهر، محمدرضا [1] دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده برق و کامپیوتر
 • سریانی، محسن [1] دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه علم و صنعت ایران
 • سریانی، محسن [1] گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه علم و صنعت ایران
 • سریزدی، سعید [1] بخش مهندسی برق، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • سریزدی، سعید [1] دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده فنی و مهندسی، بخش مهندسی برق
 • سلامتی، معصومه [1] پژوهشکده زیست شناسی و علوم پزشکی تولید مثل جهاد دانشگاهی، مرکز تحقیقات پزشکی تولید مثل، گروه تصویربرداری تولید مثل
 • سلطاندوست ناری، الهه [1] کارشناس ارشد کامپیوتر، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
 • سلطانیان زاده، حمید [1] استاد گروه بیوالکتریک، قطب علمی کنترل و پردازش هوشمند، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تهران، تهران، دانشگاه تهران، دانشکده برق و کامپیوتر، طبقه پنجم و پژوهشگر ارشد موسسه پزشکی فورد آمریکا، آزمایشگاه تحلیل تصاویر پزشکی، موسسه پزشکی فورد آمریکا، دیترویت، میشیگان
 • سلطانیان زاده، حمید [1] دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی برق و کامیپیوتر و آزمایشگاه تحلیل تصویر، بخش رادیولوژی، بیمارستان هنری فورد، دیترویت، میشیگان، ایالات متحده آمریکا
 • سلطانیان زاده، حمید [1] قطب علمی کنترل و پردازش هوشمند، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران - آزمایشگاه تحلیل تصویر، بخش رادیولوژی، بیمارستان هنری فورد، دیترویت، میشیگان
 • سلمانی، علی [1] گروه مهندسی برق، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • سلیمانی، علی [1] دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی شاهرود
 • سماوی، شادرخ [1] دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده برق و کامپیوتر
 • سهرابی، سعید [1] گروه ریاضی، دانشکده علوم پایه، ‏دانشگاه ارومیه
 • سیگاری، محمدحسین [1] دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی برق و کامیپیوتر
 • سیگاری، محمدحسین [1] قطب علمی کنترل و پردازش هوشمند، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران، تهران

ش

ص

 • صالحی سلمی، محمد رضا [1] دانشکده کشاورزی، گروه باغبانی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • صداقت، امین [1] گروه مهندسی نقشه برداری، دانشکده مهندسی عمران، تبریز، دانشگاه تبریز، ایران
 • صدری، جواد [1] گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه بیرجند
 • صدوقی یزدی، هادی [1] گروه کامپیوتر، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • صدیقی، سعید [1] باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران
 • صنیعی آباده، محمد [1] استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تربیت مدرس

ط

ع

ف

ق

 • قائمی، کاظم [1] دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 • قاسمی، احسان [1] گروه سکوهای فناوری اطلاعات، پژوهشکده فناوری اطلاعات، پزوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، تهران، ایران
 • قاسمی شرف، محمد [1] کارشناس ارشد کامپیوتر، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی
 • قاصری، محمد [1] دانشگاه صنعتی سهند، دانشکده مهندسی برق
 • قدس، وحید [1] باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی
 • قدس، وحید [1] گروه برق، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی
 • قنبری سرخی، علی [1] دانشجوی دکتری مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شاهرود

ک

گ

 • گرایلو، هادی [1] دانشکده مهندسی برق و رباتیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
 • گرایلو، هادی [1] گروه الکترونیک، دانشکده مهندسی برق و رباتیک، دانشگاه شاهرود
 • گرایلو، هادی [1] گروه مهندسی الکترونیک، دانشکده برق و رباتیک، دانشگاه شاهرود
 • گویا، علی [1] دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده برق و کامپوتر، گروه مهندسی پزشکی

ل

م

ن

و

ه

ی

 • یاحقی، عفت [1] دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، دانشکده علوم پایه، گروه فیزیک
 • یاحقی، عفت [1] قزوین، دانشگاه بین المللی امام خمینی، دانشکده علوم پایه، گروه فیزیک
 • یعقوبی، هادی [1] دانشجوی دکتری مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • یغمایی، فرزین [1] داشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه سمنان
 • یغمایی، فرزین [1] دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه سمنان
 • یک کلام، زهرا [1] کارشناس ارشد از دانشکده مهندسی برق، گروه مهندسی مخابرات، دانشگاه شهید بهشتی
 • یمقانی، محمدرضا [1] دانشجوی دکترای گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران