نویسنده = امیرفتحیان، امیررضا
تعداد مقالات: 1
1. تولید طرح چهره از تصویر نمونه با کدگذاری الگوی دودویی محلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اردیبهشت 1398

امیررضا امیرفتحیان؛ حسین ابراهیم نژاد