نویسنده = نایبی آستانه، امیرحسین
تعداد مقالات: 1
1. بهینه‌سازی ساختار هدف در سیستم ردیابی حرکت مبتنی بر دوربین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1398

امیرحسین نایبی آستانه؛ علیرضا احمدی فرد