مجله ماشین بینایی و پردازش تصویر، مجله تخصصی انجمن بینایی ماشین و پردازش تصویر ایران است که با کسب مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دارای درجه علمی است. این مجله در فهرست نشریات پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده است.

دسترسی به مقاله های این مجله برای همه آزاد است. 

این مجله تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار (COPE) است و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می کند.

هدف اصلی این مجله، انتشار دستاوردهای پژوهشگران در زمینه بینایی ماشین و پردازش تصویر به منظور گسترش مرز دانش و فناوری در این حوزه است. 

مقالاتی که مبین تحقیقات اصیل در حوزه های کاربردی و صنعتی کشور باشند در اولویت خواهند بود.شماره جاری: دوره 10، شماره 3، مهر 1402، صفحه 1-105 

بررسی روشهای خودکار تفسیر تصاویر پزشکی بر پایه یادگیری عمیق

صفحه 1-29

حسنیه ذوالفقاری؛ مریم رستگارپور؛ محمد تشنه‌لب؛ عباس کوچاری؛ علیرضا احسانبخش


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر
دوره انتشار
دو فصلنامه
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان